35 - LECIE GORZOWSKIEGO RSTK

czyli kultura tworzona na uboczu świata...


ganda
Przy mikrofonie Czesław Ganda

Robotnicze Stowarzyszenia Twórców Kultury w Gorzowie Wielkopolskim, obchodzi w tym roku 35. lecie swojej działalności. Z tej okazji w gościnnych progach Miejskiego Centrum Kultury „Chemik” przy ulicy Drzymały 26, w którym stowarzyszenie ma swoją siedzibę, odbyło się 22. października 2016 r. spotkanie jubileuszowe.
Z grona wielu zaproszonych gości do sali widowiskowej przybyło zaledwie dwóch przedstawicieli z władz miejskich i wojewódzkich. Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego – pani Ewa Hornik, oraz dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przy Urzędzie Wojewódzkim – pan Paweł Klimczak, którego pojawił się głównie dla wręczenia przyznanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczeń i dyplomów.

kwiaty
Goście czekają z kwiatami i życzeniami

Spotkanie rozpoczął Czesław Ganda, prezes stowarzyszenia. W tym samym czasie, członkowie sekcji fotograficznej prezentowali przegląd zdjęć z miniony lat. Prezes Ganda przybliżając genezę powstania Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, nakreślił przede wszystkim powstanie pierwszego z nich, stowarzyszenia warszawskiego. Przy jego narodzinach obecna była, bardzo bliska nam - Maria Przybylak, poetka, suwnicowa gorzowskiego Stilonu. Zachęcona przez spotkanych w Stolicy podobnych jej, piszących robotników, utwierdziła się w przekonaniu, że identyczną grupę należy powołać w Gorzowie Wlkp. Z entuzjazmem i wrodzonym jej animuszem, zaraz po powrocie zaczęła działania, które na nurcie toczących się właśnie przemian społecznych 1981 roku, znalazły pełną akceptację. Robotnicy zajmujący się twórczością, mieli wreszcie swoje stowarzyszenie. Mogli drukować tworzoną poezję i prozę w powołanych, ogólnopolskich czasopismach: „Twórczość Robotników”, a później „Własnym Głosem”. Maria Przybylak, została też pierwszym prezesem gorzowskiego RSTK, które po warszawskim i bydgoskim, jako trzecie zaistniało w kraju. Przy następnych wyborach, na prezesa wybrano Zenona Cichego – nauczyciela. Kolejnym został, pełniący tę funkcję do dnia dzisiejszego, Czesław Ganda.

dyplomy
Osoby wyróżnione dyplomami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Po zapoznaniu się z rysem historycznym nastąpiło wręczenie odznaczeń oraz dyplomów przyznanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyróżniającym się na przestrzeni lat, twórcom.

dyplom
Dyplom Grażyny Zarębskiej

Odznaczenie - Zasłużony dla Kultury Polskiej, przyznano: Krystynie Caban, Łucji Fice, Ferdynandowi Głodzikowi, Romanowi Habdasowi, Ryszardowi Kućce, Jarosławowi Mielcarkowi oraz Marzenie Szumlańskiej – Śron. Dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Za Szczególne Zasługi w Upowszechnianiu Kultury, otrzymali: Zenon Cichy, Barbara Latoszek, Bolesław Malicki, Krystyna Woźniak, Grażyna Zarębska i Irena Zielińska. Srebrnymi odznakami RSTK wyróżniono: Barbarę Latoszek, Jarosława Stawarskiego i Grażynę Zarębską. Dyplomy Honorowe Rady Krajowej RSTK, otrzymały: Agnieszka Latoszek i Ewelina Wieczorek. Odznaczenia i dyplomy ministerialne wręczał pan Paweł Klimczak, a odznaki i dyplomy stowarzyszeniowe wiceprzewodniczący Rady Krajowej RSTK - Krystyna Wulert i Czesław Ganda.

zasluzeni
Zasłużeni dla kultury polskiej

Jednym z gości na uroczystości Jubileuszu był prezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich - Marek Wawrzkiewicz, kolejny raz zaproszony jako konsultant na odbywające się właśnie XXXIV Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne Gorzów – Garbicz '2016. Dzieląc się swoimi spostrzeżeniami z działalności stowarzyszenia, a podkreślić należy, że współpraca ZLP i gorzowskiego RSTK, trwa już kilkanaście lat, powiedział m.in.: /.../ Wydarzenia kulturalne Paryża i to, co dzieje się w innych wielkich miastach, nie jest wcale najważniejsze czy pierwszorzędne. Warto sobie uświadomić, że często wszystko to, co dzieje się na uboczu wielkiego świata, ma wielką, a nawet większą wartość. Z czymś takim mamy do czynienia choćby tutaj, w Gorzowie, w RSTK. /.../ Bardzo sobie cenię uczestnictwo w organizowanych przez stowarzyszenie warsztatach. W tym roku jestem tutaj, bodaj czwarty raz. Z wielką przyjemnością zapraszam również do uczestnictwa w warsztatach, jako konsultantów, swoich przyjaciół. Proszę mi wierzyć, nie żałują podjętej decyzji o przyjeździe.
Kolejną prezentacją był film Ryszarda Kućki, zatytułowany „Kroniki filmowe”. Autor ukazał w nim wielowątkowość twórczych działań. Do montażu posłużyły video-zapiski z wielu warsztatowych działań. Tych pierwszych, dokonanych przeze mnie kamerą VHS w roku 1991, i kolejnych, kiedy powołano już sekcję filmową z jej głównym liderem - Ryszardem „Szymkiem” Kućko. Ogrom materiału, jaki do tej pory został nakręcony, mógłby posłużyć do „Nigdy nie kończącej się historii...” Oprócz zapisu wydarzeń warsztatowych, jest sporo dokumentacji z promocji książek, wieczorów autorskich, wystaw indywidualnych w „Galerii RSTK” przy BWA, programów słowno - muzycznych cyklu ”Obrazy – Słowa – Dźwięki”, wywiadów, koncertów, jubileuszy. Zmontowanie z obfitej bazy filmowej kilkunastominutowego dokumentu, nie było łatwe, ale autor pokazał kunszt montażysty.
Na koniec pierwszej części jubileuszowych prezentacji, pozostawiono przekazanie życzeń, kwiatów i okolicznościowych listów. Składali je przybyli goście, m.in. Ewa Hornik - dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, która przeczytała również list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., pana Jacka Wójcickiego. Krystyna Wulert z Bydgoszczy, w-ce przewodnicząca ZG RSTK. Delegacje Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Gorzowa Wlkp., i z Zielonej Góry, którego plastycy, literaci, fotograficy i muzycy, zostali zaproszeni do udziału w tegorocznych warsztatach.

program
Końcowa scena programu poetyckiego

Ostatnim punktem rocznicowych obchodów była prezentacja programu słowno - muzycznego pt. „Z minionych zdarzeń ścieram kurz”, w reżyserii Czesława Gandy. Zanim jednak do spektaklu doszło, znalazł się czas na antrakt w trakcie którego zaproszono gości do obejrzenia wystawy malarstwa z bogatych, rstk-owskich zbiorów. Przy tortowym cieście, kawie i herbacie uczestnicy mogli porozmawiać o rozpoczętych warsztatach, wspominać minione i dywagować o dniu jutrzejszym „Kultury tworzonej na uboczu świata...”.
Roman Habdas
PS. W programie słowno-muzycznym pt. „Z minionych zdarzeń ścieram kurz” udział wzięli: gorzowscy poeci prezentujący własne wiersze - Łucja Fice, Ferdynand Głodzik, Roman Habdas, Janina Jurgowiak, Krystyna Woźniak. Wokaliści - Oliwia Królikowska, Milena Rucka, Marzena Szumlańska – Śron. Realizacja dźwięku i oświetlenie – Konrad Krupień. Kierownictwo organizacyjne - Zarząd RSTK w Gorzowie Wlkp., Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. Scenariusz - Czesław Ganda i Krystyna Woźniak. Reżyseria – Czesław Ganda.

Tekst: Roman Habdas
Zdjęcia: Bolesław Polarczyk i Ewelina Wieczorek