Krótka refleksja na marginesie Warsztatów
Interdyscyplinarnych Gorzów - Garbicz 2017.

janczaruk

Uczestnicy zjechali się na warsztaty z różnych stron Polski. Pierwsze spotkanie, pierwsze zajęcia, pierwsze wrażenia, pierwsze zadania. Oglądanie zdjęć, pokazy filmów i diaporam, rozmowy o fotografii, ale warsztaty to nie tylko fotografia. To również poezja, muzyka i malarstwo. Interdyscyplinarność, która ma być obok każdej z dziedzin, ale ma za zadanie inspirować i wpływać. Inspiracja słowem, dźwiękiem i obrazem. Intensywność doznań może przytoczyć, ale również zainspirować. Wyłonić z mnogości tą jedną iskrę która wznieci w uczestnikach działanie.

janczaruk

Fotografia wydaje się być na marginesie, ale jednak we współczesnym świecie odgrywa ważną rolę. Dokumentuje, obrazuje, pokazuje, utrwala, a przede wszystkich opowiada. Małe historie pozostawione i opowiedziane jednym kadrem, ale też i sekwencją. Budowanie sekwencji, układów graficznych, abstrakcyjne myślenie. Fotografia jako kolejne narzędzie działania, komunikacji.

janczaruk
"Snajper" Sylwester Turski w akcji

Zajęcia grupy fotograficzno-filmowej pomyślane są tak, by praca nad poszczególnymi tematami /dokument, geometria, bryła, ilustracja do poezji/ przebiegała indywidualnie. Indywidualne zajęcia gwarantują bowiem duży potencjał emocjonalny uczestnika. Przemyślenie zadanego tematu, jego analiza, a następnie realizacja. Na tym oczywiście nie koniec, bowiem po zrealizowaniu zadania następuje najważniejsze, czyli ocena i krytyka. Krytyka ale nie krytykanctwo. Właściwa krytyka buduje i uczy. Uczy nowego patrzenia, ale również dostrzegania i postrzegania. Dostrzegania tego co obok nas. Tych małych rzeczy, które tak często mijamy i nie zwracamy na nie uwagi. Postrzegania chwil, decydującego momentu, światła.

janczaruk

Działania grupy oparte są na budowaniu świadomości artystycznej i estetycznej, oraz na doskonaleniu techniki fotograficznej uczestników. Zajęcia warsztatowe związane są z wykonaniem poszczególnych zadań fotograficznych realizowanych na różnych płaszczyznach edukacyjnych, a dotykających rozmaitych tematów związanych z fotografią. Omówienie dotyczy oczywiście spraw technicznych, ale co ważniejsze estetycznych i filozoficznych. Ważnym w działaniu są również wszechinspiracje, dlatego też grupa fotografów uczestniczy również w działaniach innych grup /malarzy, poetów, muzyków/. Nauka szkicowania, emisji głosu, niby dalekie od fotografii ale jednak dające możliwość zrozumienia i poznania. Zrozumienie natomiast daje "motor" do działania. Czerpanie z dokonań innych w celu podniesienia świadomości to kolejny z celów zajęć grupy.

janczaruk

Podsumowanie, czyli intermedialne działanie, to bardzo ważny element na koniec warsztatów. Uczestnicy realizują pokazy multimedialne, zainspirowani wybranym przez siebie wierszem. Wiersze powstałe na warsztatach, jak również i fotografie. Każdy z uczestników dokonuje reinterpretacji wiersza wprowadzając nową wartość. Łącząc obrazy z dźwiękiem, które mają na celu wniesienie nowej jakości do słowa. Obrazy które nie są prostą odpowiedzią na słowo, a które dodają dodatkową możliwość nowego odbioru. Słowo i obraz jako spójna całość. W realizacjach tych ukazuje się wrażliwość poszczególnych uczestników na dodatkowe działania. Realizacja multimedialna przewartościowuje słowo i obraz. Obraz staje się ulotnym, natomiast słowo staje się dźwiękiem. Wieczór, który poprzez prezentacje multimedialne podsumowuje działania, które trwały przez tydzień, a które wniosły uczestnikom nową wartość. Wartość, którą wywiozą ze sobą, a która często otworzyła im nowe furtki, pokazując nowe drogi. Drogi, które dają nowe możliwości i to jest ta najważniejsze wartość Interdyscyplinarnych Warsztatów Gorzów - Garbicz.

janczaruk
Na pierwszym planie Agnieszka Latoszek

Tekst:Paweł Janczaruk – Zielona Góra
Zdjęcia: Ewelina Wieczorek i Stanisław Bolesław Polarczyk

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


mkidn