Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne
w Gorzowie Wlkp.- Garbiczu

grupa

Najważniejszą, można powiedzieć sztandarowa imprezą w społeczno-kulturalnym ruchu Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury są Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne, które początkowo odbywały się w Lubniewicach, a od początku XXI wieku mają miejsce w Gorzowie Wlkp. i Garbiczu. Ich istotą i wyróżnikiem jest interdyscyplinarność, ponieważ za każdym razem biorą w nich udział twórcy z całego kraju, jak i z zagranicy, reprezentujący różne dziedziny twórczości: literaci, plastycy, filmowcy, fotograficy oraz muzycy.

soroka
Prof. Paweł Soroka w rozmowie z Agnieszka Moskaluk

W ramach poszczególnych dziedzin przez cały okres pobytu prowadzone są - przez będących autorytetami konsultantów o uznanym dorobku - intensywne zajęcia warsztatowe. Dzielą się oni swoją wiedzą i doświadczeniem, przybliżają tajniki warsztatu twórczego z danej dziedziny, podpowiadają, jak doskonalić formę artystycznej wypowiedzi. Uczestnicy warsztatów nie działają w zamkniętych, izolowanych grupach. Każdy z nich, niezależnie od uprawianej przez siebie dyscypliny twórczej, może obserwować i równocześnie brać udział w zajęciach innych sekcji twórczych. To działa inspirująco i poszerza horyzonty twórcze. Przykładem tego może być szkicowanie - w tych zajęciach biorą udział wszyscy uczestnicy warsztatów, czy ekfraza – literaci piszą teksty inspirowane pracami plastycznymi powstającymi podczas warsztatów. Jedynym w swoim rodzaju jest cykliczny Program Synkretyczny, którego pomysłodawcą jest Czesław Ganda. Dochodzi w nim do przenikania obrazu, słowa i dźwięku. Artyści dzieląc się pomysłami, tworzą interdyscyplinarną inscenizację czy widowisko. Daje to efekt synergii, powoduje sumowanie różnych środków twórczych i rodzi nową jakość artystyczną, bardzo wzbogacającą duchowo. Miałem takie odczucie, będąc w Garbiczu świadkiem takich inscenizacji. Uważam, że organizowane przez gorzowskie RSTK Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne ze względu na uczestnictwo w nich różnych grup twórczych i przedstawiony wyżej sposób ich prowadzenia są ewenementem w skali krajowej i europejskiej. Głównym organizatorem Interdyscyplinarnych Warsztatów Artystycznych od trzydziestu pięciu lat jest Czesław Ganda, z wykształcenia muzyk, z zamiłowania animator kultury. Człowiek z charyzmą, który skupia wokół siebie ludzi, którym w duszy coś gra.
Tekst: prof. dr hab. Paweł Soroka
Przewodniczący Rady Krajowej
Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury
Zdjęcia: Stanisław Matuszewski i Barbara Krupecka

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


mkidn