Wieczór synkretyczny

synkret

W kolejnym dniu Interdyscyplinarnych warsztatów Artystycznych Gorzów Wlkp. -Garbicz 2017 w czwartek 09.listopada odbył się wieczór synkretyczny. Udział wzięli przedstawiciele wszystkich grup twórczych: literackiej, plastycznej, muzycznej, fotograficznej oraz filmowej.

synkret
Marzena Szumlańska-Śron

Plastycy zapewnili oprawę dekoracyjną. Muzycy w składzie: Czesław Ganda, Jarosław Mielcarek, Jarosław Stawarski oraz Leszek Maciaś czuwali nad ilustracją dzwiękową, którą dopasowywali do każdego wiersza. Przerywnikami w postaci klimatycznych piosenek wspierali ich: Zbigniew Banaszak, Marzena Szumlańska-Śron oraz Leszek Maciaś.

synkret
Ewa Kwaśniewicz

Rozpoczęła Marzena Szumlańska-Śron piosenką „Uciekaj moje serce” po polsku i po francusku. Kolejno poeci recytowali swoje wiersze a zespół muzyczny na bieżąco dopasowywał ilustrację muzyczną do każdego z nich. Następnie autor powtarzał recytację, ale już z muzycznym tłem. Poniżej w kolejności występowania prezentuję autorów:
 1. Krystyna Woźniak – Brzydul
 2. Barbara Kasica-Kołomyjska – Moje tucholskie
 3. Janina Jurgowiak – Doznania
 4. Ewa Kwaśniewicz – Nadmorski spacer
 5. Marek Wawrzkiewicz – Wiersz na toast jubileuszowy
 6. Łucja Fice – Maszeruję szeroką aleją
 7. Alicja Podlas – Twoja Matka Boska
 8. Wojciech Ossoliński – O trupku za lodówką Zbigniew Banaszak zaśpiewał w przerwie liryczną piosenkę Kasztany”
 9. Mira Umiastowska – Kaprys malarza Marzena Szumlańska-Śron ociepliła klimat piosenką „Twoja miłość”.
 10. Katarzyna Jarosz-Rabiej – Kobieta z podbitym okiem
 11. Anna Sołbut – bez tytułu – od słów ….. jak ćma z tomiku „Akordy snu” Leszek Maciaś zaśpiewał piosenkę Tadeusza Nalepy do słów Bogdana Lebla „Chciałbym być słońcem”
 12. AgnieszkaTomczyszyn –Harasymowicz – „Traktory warczą….”
 13. Anna Smolenko – „Ogród sztuk”
 14. KrystynaDziewiałtowska –Gintowt – „Drzewa”
 15. Mieczysław Szabaga – „Lancelot”
 16. Roman Habdas – „Czary za zamkniętymi drzwiami”
 17. Zenon Cichy – „…minie zima przyjdzie marzec..”
Marzena Szumlańska-Śron na zakończenie wieczoru zaśpiewała piosenkę „Idź swoją drogą”.

synkret
Katarzyna Jarosz-Rabiej

Zaprezentowany wieczór synkretyczny jak wynika z relacji nie był reżyserowany. Na wieczór złożył się wysiłek wszystkich grup działających na warsztatach, z których każda miała swój istotny wkład. Łącznie dało to kompozycję ciekawą, spontaniczną, stanowiącą wspólną płaszczyznę połączonych możliwości wszystkich twórców. Ideą wieczoru jest jego interdyscyplinarność a więc łączenie poprzez zderzanie różnych form, co pozwala wyzwolić inicjatywy wzbogacające całość przedsięwzięcia. Podsumowując bardzo ciekawa forma tworzenia łącząca artystów w dobrze rozumiejący się zespół, odbierający na tych samych falach.

synkret
Poezja z towarzyszeniem gitary

Tekst: Mieczysław Szabaga - Przemyśl
Zdjęcia: Ewelina Wieczorek i Bolesław Polarczyk

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


mkidn