"Nie była to moja bajka"

praca sekcji plastycznej

plastyka
Wizja Teresy Erdmann

Z wielkim oporem przyjęłam zaproszenie roli konsultanta grupy plastycznej XXXV Interdyscyplinarnych Warsztatów Artystycznych Gorzów Wlkp. - Garbicz 2017. Od wielu lat prowadzę plenery malarskie. Sami decydujemy co i jak malujemy gdyż każdy uczestnik jest dużą  indywidualnością, doświadczonym profesjonalnym twórcą, każdy pracuje oddzielnie, razem spotykamy się wieczorem na długich dysputach o naszym zawodzie, tworzeniu, nowinkach technologicznych...

plastyka
wspólne dyskusje

Tu w Garbiczu spotkałam się z totalną odwrotnością. Uczestników jest wielu z różnych dyscyplin twórczych: malarze, muzycy, fotograficy i twórcy słowa - poeci, pisarze. Każdy z uczestników ma swój zawód ale miłością jest tworzenie, jest sztuka. 

plastyka
artysta przy pracy

Niebywały konglomerat, jednak wszyscy wspaniale współpracują, inspirują się nawzajem. Powstał klimat życzliwości, ciepła, radości z tego co robią. Było dla mnie miło gdy podczas rozmowy-korekty przy obrazie nad obrazem mogłam go dotknąć palcem umoczonym w farbie. Coś takiego mogło się przydarzyć tylko tu. 

plastyka
Małgorzata Maksimowicz dopieszcza swoje dzieło

Po pewnym czasie poczułam żal że dopiero teraz poznałam członków Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, i już nie mogę napisać "nie jest to moja bajka", znalazłam się w niej, znalazłam nowych przyjaciół. 

plastyka
wspólne malowanie


plastyka
plastycy na galowo

Garbicz-Gorzów Wlkp. 12-13.11.2017
Tekst: artysta malarz  Anna Szymanek 
Zdjęcia:Barbara Krupecka, Stanisław Matuszewski i Ewelina Wieczorek

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


mkidn