Wydarzenie


rzeki

12 grudnia o godz. 18.00 w Miejskim Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. odbyło się kolejne wydarzenie kulturalne. Była to promocja tomiku poetyckiego Romana Habdasa „Ludzie i rzeki, rzeki i ludzie” wydanej przez Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Gorzowie Wlkp.

rzeki

Miejscem spotkania była scena oddzielona od sali widowiskowej MCK kurtyną. Zgromadzono tu 60 krzeseł, a ponieważ gości wciąż przybywało, trzeba było wciąż je donosić i dostawiać. Przyszli ludzie w różnym wieku i z różnych środowisk: twórcy kultury, pracownicy oświatowi (np. z Zespołu Szkół Gastronomicznych panie Barbara Piotrowska i Krystyna Bednarek), wędkarze - w tym prezes Gorzowskiego Oddziału Polskiego Związku Wędkarskiego – p. Jan Włodarczyk, znajomi poety, rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, pracownicy Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, prezes Polskiego Związku Literatów Polskich – oddz. Gorzów Wlkp. – Ireneusz K. Szmidt, dziennikarz – Wojciech Wyszogrodzki koleżanki i koledzy z RSTK oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. Przepraszam, jeśli kogoś przez nieuwagę pominęłam.

rzeki

Gości powitał gospodarz i prezes RSTK Czesław Ganda, przedstawił autora i jego dzieło – wspomniany wyżej tomik wierszy starannie wydanych przez RSTK w Gorzowie Wlkp. i opatrzonych wstępem Marka Lobo Wojciechowskiego. Tomik zawiera 82 wiersze o tematyce wędkarskiej i przyrodniczej. Mówi o pięknym i mądrym spędzaniu czasu, o przyrodzie urokliwej Ziemi Lubuskiej, o życiu, koleżeństwie, żonie.

rzeki

Sam autor czytał wybrane utwory z towarzyszeniem piosenek w wykonaniu Oliwii Królikowskiej. Zawarta w nich praktyczna filozofia to życie w zgodzie z naturą, umiejętność czerpania radości z drobnych zdarzeń i pogoda ducha, bo „Każdy może mieć Wersal, a nawet Windsor”, nawet jeśli to jest barakowóz czy prosta przyczepa dostosowana do potrzeb gospodarza. Tytuły są wiele mówiące: „W ramionach Obry”, „Świątynia nad rozlewiskiem strugi jeziornej”, „Rejs ku świętych obcowaniu”. Oto raj wędkarza myślącego.

rzeki

Wiersze w równym stopniu poświęcone są rzekom, jeziorom i ludziom: Obrze Drawie, Zalewowi Bledzewskiemu i żonie –Joli , kolegom: -Staszkowi, Jurkowi, Markowi, w ogóle „kumplom”.

rzeki

W programie udział wzięli:

autor książki poetyckiej „ Ludzie i rzeki, rzeki, i lidzie” – Roman Habdas,
piosenki –Oliwia Królikowska,

rzeki


realizacja dźwięku i oświetlenie –Rafał Stećków,
aranżacja wystawy prac plastycznych –Barbara Latoszek i Ewelina Wieczorek, eksponowano prace: Ewy Andryszczak z Warszawy, Włodzimierza Adamczyka z Wrocławia, Małgorzaty Pieczyńskiej z Gorzowa Wlkp., Stanisławy Sidorkiewicz z Zielonej Góry, Tomasza Błasikiewicza z Warszawy, Małgorzaty Jaromy z Białegostoku, Urszuli Kołodzioejczak z Gorzowa Wlkp.

rzeki

Scenariusz i reżyseria programu: Czesław Ganda,

kierownictwo organizacyjne:

–Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Gorzowie Wlkp.
–Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.

rzeki

Patronat Honorowy:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Marszałek Województwa Lubuskiego,
Wojewoda Lubuski,
Rada Krajowa Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury


rzeki

Projekt dofinansowano ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Gorzowa Wlkp.

rzeki


Zanotowała Janina J. Jurgowiak
zdjęcia –Teresa Erdmann