oltarz

Bogu i Ojczyźnie


W dniu 15 listopada 2015 roku Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Gorzowie Wlkp. wraz z Uniwersytetem Trzeciego Wieku zaprezentowały w „Białym Kościele” tj. w Parafii p.w. św. Antoniego i św. Stanisława program poetycko – muzyczny z cyklu Obrazy – Słowa – Dźwięki pod tytułem „Bogu i Ojczyźnie” z okazji 97. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

kosciol
Ostatnie przygotowania przed programem

Było to pierwsze wspólne przedsięwzięcie artystyczne Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Uniwersytetu Trzeciego wieku. Organizacje te mają wspólnego prezesa, którym jest Czesław Ganda. Program poetycki i wokalny zapewniło RSTK, natomiast Uniwersytet Trzeciego wieku Włączył się do programu poprzez ekspozycję swoich prac plastycznych w kościele oraz poprzez chór „Uniwerek”, który zaznaczył swoją obecność w finale.

kosciol
Wnętrze świątyni podczas mszy

solistki
Milena Rucka i Marzena Szumlańska – Śron

Program rozpoczęły solistki Milena Rucka i Marzena Szumlańska – Śron piosenką pod tytułem „Nie ma jak dom” z muzyką Stanisława Sojki, do słów W. Chylińskiego i Grażyny Łobaszewskiej.
Dawno przebrzmiały akcenty wojenne, martyrologia narodu, huki wystrzałów, przypominające Polakom jak wielką cenę trzeba było zapłacić za wolność, która przecież nie jest dana raz na zawsze i jest darem trudnym, z którego trzeba korzystać umiejętnie, by go nie utracić i budować na nim dobro oraz pomyślną przyszłość.

poeta
Zenon Cichy przestrzega.

Taka przestroga pojawia się w wierszu Zenona Cichego. „Nie igrać z ogniem, nie wrzucajcie iskier do własnego gniazda.” W obliczu kryzysu rodziny, rozbitych małżeństw, zanikanie w społeczeństwie idei życia we wspólnocie, zagłuszanej egoizmem, te słowa nabierają szczególnego znaczenia. Można je też odnieść do coraz powszechniejszych obaw o nasze wspólne bezpieczeństwo. Wszak coraz częściej dają o sobie znać ekstremalne struktury terrorystyczne, które chcą świat podpalić. Ten sam autor przywołuje wspomnienie o własnym ojcu, który pracując w kopalniach francuskich w pocie czoła zdobywał pieniądze, by kupić kawałek polskiej ziemi. Walczył też w czasie drugiej wojny światowej z hitlerowskim okupantem. Teraz jego dzieci i wnuki przejęły rolę kontynuacji wielkiego trudu i wielkiego dzieła.

poetka
Krystyna Woźniak przepowiada.

poetka
Maria Borcz zadaje pytanie retoryczne.

Wprawdzie nie zagraża nam dziś wojna, ale codzienność bywa trudna, wymagająca odwagi, wytrwałości i samozaparcia. Taki wydźwięk mają wiersze Krystyny Woźniak. I Marii Borcz.

poetka
Grażyna Zarębska wierzy w ludzi.

Wpisuje się w ten klimat też piosenka Modlitwa Esmeraldy ze słowami Antoniego Marianowicza i muzyką Alan Menken w wykonaniu Mileny Ruckiej. Warto jednak wierzyć w ludzi, stwierdza kolejna autorka Grażyna Zarębska. Skoro tak, to w naszym życiu, chociaż trudnym i najeżonym przeciwnościami jest też miejsce na radość, na „radość najpiękniejszych lat”, wyśpiewanych piosenką o takim właśnie tytule przez Oliwię Królikowską ze słowami Janusza Kondratowicza i muzyką Jarosława Kukulskiego.

poeta
Ferdynand Głodzik o paradoksach codzienności.

W tej radości najpiękniejszych lat potykamy się czasem o paradoksy codzienności i „mistyki finansów”, która każe nam za roczny skromniutki jeden procent podatku zaspokoić wiele naglących potrzeb społecznych, na które brakło w kasie państwowej.
Z prasy, radia, telewizji, Internetu codziennie docierają do nas informacje o wypadkach, wybuchach, napadach, bo przecież informacja, że nic się nie stało, że było normalnie, nie jest dla mediów atrakcyjna, tymczasem my tak pragniemy normalności, świata bez zła, przemocy, wojen, tragedii.

poeta
Marzena Szumlańska - Śron: "Nie żałuję"

Mimo jednak trudności, mimo nieustannych tęsknot za lepszym życiem, nie żałujemy, że przyszło nam żyć tu i teraz, w takiej właśnie rzeczywistości, we własnym kraju. Jesteśmy wdzięczni opatrzności za każdy przeżyty najzwyklejszy dzień. Takie przesłanie niesie z sobą piosenka pod tytułem „Nie żałuję” z muzyką Seweryna Krajewskiego do słów Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Marzeny Szumlańskiej – Śron.

poeta
Roman Habdas

Roman Habdas w wierszu – liście do nieżyjącej już starszej koleżanki poetki Marii Przybylak, przywołuje atmosferę warsztatów artystycznych z Garbicza, kiedy to czasu brakuje i worek z wierszami rozpruty. Wspomina wspólne „cerowane lata” wywołując tym refleksję nad teraźniejszością i przemijaniem.

poeta
Oliwia Królikowska i Marzena Szumlańska - Śron

Program powoli dobiega końca i przychodzi czas na piosenkę finałową. Rozpoczynają Oliwia Królikowska i Marzena Szumlańska - Śron. W śpiewanym dialogu próbują odpowiedzieć na pytanie, czym jest niepodległość. Pojawia się refren:
Uwięziony ptak nie śpiewa.
A czy wiesz dlaczego?
Bo nie spotkasz nigdy w klatce,
Ptaka szczęśliwego.


poeta
Wykonawcy programu wraz z chórem "Uniwerek"

Do śpiewu włączają się uczestnicy programu siedzący jeszcze w ławkach oraz Chór "Uniwerek". Głos niosący ideę wolności narasta, potężnieje. Tak jak w polskim narodzie narastał i budził się instynkt niepodległości, który prowadził do powstań narodowo-wyzwoleńczych a w efekcie dał nam wolność po 123 latach zaborów.
W trakcie śpiewu uczestnicy programu oraz chór wychodzą z ławek i stają przed ołtarzem. Tak kończy się program "Bogu i Ojczyźnie" nagrodzony gromkimi brawami. Po programie Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiego p.w. Św. Stanisława Kostki i Św. Antoniego z Padwy Prowincji Warszawskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Gorzowie Wielkopolskim O. Krzysztof Gajewski OFMCap dziękuje organizatorom i uczestnikom za przedstawiony program.

ula
Wręczenie pamiątkowej pracy plastycznej


Reżyser programu Czesław Ganda podchodzi do ołtarza, a plastyczka Urszula Kołodziejczak wręcza proboszczowi parafii na pamiątkę obraz olejny własnego autorstwa.
W PROGRAMIE PT. BOGU I OJCZYŹNIE ZAPREZENTOWANYM W DNIU ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI UDZIAŁ WZIĘLI:
Poeci:
Maria Borcz
Grażyna Zarębska
Krystyna Woźniak
Zenon Cichy
Ferdynand Głodzik
Roman Habdas
Wokaliści:
Milena Rucka
Oliwia Królikowska
Marzena Szumlańska-Śron
Chór – „Uniwerek”

obrazy
Prace plastyczne eksponowane w czasie programu w kościele

obrazy
Prace plastyczne eksponowane w czasie programu w kościele

Autorzy prac plastycznych eksponowanych w świątyni:
Barbara Zalewska
Kazimierz Bieliński
Janina Pietrzak
Mieczysława Płociniczak
Wanda Marecka
Barbara Latoszek
Maria Morawska
Stefania Szumilas
Realizacja dźwięku i oświetlenie: - Sergiej Sokołow
Scenariusz :Krystyna Woźniak i Czesław Ganda
Kierownictwo organizacyjne: zarząd UTW, RSTK i O. Krzysztof Gajewski OFMCap
Reżyseria: Czesław Ganda


ganda
Reżyser czuwa

Organizatorzy Koncertu:
- Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Gorzowie Wlkp.
-Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp.
-Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.
-Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego p.w. Św. Stanisława Kostki i Św. Antoniego z Padwy Prowincji Warszawskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Gorzowie Wielkopolskim.

Tekst: Ferdynand Głodzik
Zdjęcia: Ewelina Wieczorek, Eugeniusz Jaszkul, Ryszard Kućko i Sylwester Turski