XXV Turniej w Grabicku


nikos
Mędrzec grecki Nikos


Towarzystwo ucichło i przestało gwarzyć,
bo za chwilę rozpocznie się turniej gędziarzy;
tu się będą potykać wyszukanym słowem
Majordomus Habdamus i Marcus de Lowe.
Przybył rycerz, co męstwem zasłynął w Europie:
to von Hlodvig z Gandsberga; w herbie ma trzy kopie.

cabanani
Lady Klopsyflora Cabanani


W podróży gość niejeden wielce się natrudził;
przyjechali z Germanii, Rusi, Prus i Żmudzi;
Wieruszyna z Polesia; można księżna pani,
a przy niej Klopsyflora lady Cabanani;
jest też przybysz ze Żmudzi kniaź Witold Pietryłło;
wielu gości dostojnych turniej zaszczyciło.
prudkovic
Wojciech Prudkovic

Przyjechała karocą razem z licznym dworem
Boguwola Hortensja z Włodarzewa rodem.
Gdy się wielka gromada słuchaczy zebrała,
wszedł Genaus Wygibus herbu świszczypała;
jest też Wojciech Prudkovic i Przecherus Fredny;
już margrabia Grabicka wąs przygryza srebrny.
marzanna
Bladolica Marzanna

Sam Przemysław honory gospodarza czyni,
a przy nim możny komes von Gentos z Małkini.
Wszedł niespełna po czasie, bo gdzieś się zapodział,
mnich pustelnik Hermanus Koźlarz z Międzywodzia.
Ani chybi ten turniej rozpocznie się zaraz;
Do Marzanny cichaczem rzekła Donna Klara.
christof
Christof de Lorche

Nad wodami jeziora rymna płynie strofa:
Marii, Zofii, Beaty, Andrzeja, Krzysztofa.
Pośród licznych gędziarzy to czołówka ścisła;
stwierdził Diak Nicolaus – mag żywego pisma;
nie ukrywa podziwu Laeticja Burbonia;
kto odgadnie zwycięzcę, temu z rzędem konia.
ajs
Jajseusz z Szaflewa

Płynną strofą subtelną zwycięstwo wyśpiewał
rycerz herbu Ostrovia Jajseusz z Szaflewa.
Nikt nie wnosił sprzeciwu, ni pochwał nie szczędził,
chociaż wszyscy umilkli, on wciąż jeszcze gędził.
Gromkie brawa słuchaczy otrzymał na koniec,
aż wawrzynem zwycięzcy uwieńczono skronie.
jarek
Trubadur Jarko z krainy Gryfitów

Za swój sukces w turnieju szczerbiec wziął szczerbaty.
Tak się turniej zakończył; czas wracać do chaty;
kłębowiskiem konceptów czupryny się kurzą,
bo snadź czasu wciąż mało, pomysłów za dużo.
Będziemy gędzić śpiewniej, subtelniej i górniej,
gdy Przemysław kolejny ogłosi nam turniej.
kanonier
Przecherus Fredny


Ferdynand Głodzik