XXX Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo wyborcze RSTK

W dniu 10 grudnia 2015 roku w Miejskim Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. przy ul. Drzymały 26 odbyło się XXX Walne Zgromadzenie Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Gorzowie Wlkp. Zgodnie ze statutem zgromadzenia takie odbywają się co 2 lata.

Na poprzednim walnym zgromadzeniu sprawozdawczo wyborczym w dniu 20 czerwca 2013 roku wybrano następujące władze stowarzyszenia:

Zarząd:
Czesław Ganda - prezes
Ferdynand Głodzik – wiceprezes
Barbara Latoszek – skarbnik,
Ewelina Wieczorek – sekretarz,
Małgorzata pieczynska - członek zarządu,
komisja rewizyjna:
Barbara Pala – przewodniczący
Danuta Gołąbek – członek
Agnieszka Latoszek - członek
Sąd koleżeński:

Bolesław Malicki,
Sylwester Turski,
Grażyna Zarębska

Przedstawiciele ustępujących władz, tj. zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego złożyli stosowne sprawozdania, które zostały przyjęte przez uczestników Zgromadzenia

W 2014 roku praca Stowarzyszenia koncentrowała się na systematyczności i regularności cotygodniowych spotkań czwartkowych w siedzibie Stowarzyszenia. Są one istotnym elementem ciągłości pracy twórczej i funkcjonowania stowarzyszenia; prezentowane są na nich nie tylko teksty literackie, poetyckie i prozatorskie, ale również malarstwo, zdjęcia oraz filmy i prezentacje wokalne. W sprawozdaniu zarządu przedstawiono informacje o bieżącej działalności, których treść zawarta jest w artykułach na stronie internetowej. Aktualizowano w miarę na bieżąco stronę internetową stowarzyszenia www.rstk-gorzow.pl zawierającą informacje o bieżących działaniach.

W skład nowych władz wybrano następujące osoby:

Zarząd Stowarzyszenia

prezes
Prezes
Czesław Ganda
wiceprezes
wiceprezes
Ferdynand Głodzik
skarbnik
skarbnik
Barbara Latoszek
krysia
sekretarz
Krystyna Woźniak
lat
członek
Agnieszka Latoszek

Komisja Rewizyjna

przewodniczacy
przewodnicząca
Barbara Pala
czlonek
członek
Ewelina Wieczorek
dana
członek
Danuta Gołąbek

Sąd koleżeński

turski
członek
Sylwester Turski
czlonek
przewodniczący
Bolesław Malicki
ula
członek
Urszula Kołodziejczak