Menu Zamknij

promocja tomiku poetyckiego Romana Habdasa „Ludzie i rzeki, rzeki i ludzie”

                     Wydarzenie

     12 grudnia o godz. 18.00 w Miejskim Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. odbyło się kolejne wydarzenie kulturalne. Była to promocja tomiku poetyckiego Romana Habdasa „Ludzie i rzeki, rzeki i ludzie” wydanej przez Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Gorzowie Wlkp.

      Miejscem spotkania była scena oddzielona od sali widowiskowej MCK kurtyną. Zgromadzono tu 60 krzeseł, a ponieważ gości wciąż przybywało, trzeba było wciąż je donosić i dostawiać. Przyszli ludzie w różnym wieku i z różnych środowisk: twórcy kultury, pracownicy oświatowi (np. z Zespołu Szkół Gastronomicznych panie Barbara Piotrowska                       i Krystyna Bednarek), wędkarze – w tym prezes Gorzowskiego Oddziału Polskiego Związku Wędkarskiego – p. Jan Włodarczyk, znajomi poety, rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, pracownicy Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, prezes Polskiego Związku Literatów Polskich – oddz. Gorzów Wlkp. – Ireneusz K. Szmidt, dziennikarz – Wojciech Wyszogrodzki koleżanki i koledzy z RSTK oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. Przepraszam, jeśli kogoś przez nieuwagę pominęłam.

     Gości powitał gospodarz i prezes RSTK Czesław Ganda, przedstawił autora i jego dzieło   – wspomniany wyżej tomik wierszy starannie wydanych przez RSTK w Gorzowie Wlkp.  i opatrzonych wstępem Marka Lobo Wojciechowskiego. Tomik zawiera  82 wiersze o tematyce wędkarskiej i przyrodniczej. Mówi o pięknym i mądrym spędzaniu czasu,              o przyrodzie urokliwej Ziemi Lubuskiej, o życiu, koleżeństwie, żonie. Sam autor czytał wybrane utwory z towarzyszeniem piosenek w wykonaniu Oliwii Królikowskiej. Zawarta w nich praktyczna filozofia to życie w zgodzie z naturą, umiejętność czerpania radości z drobnych zdarzeń i pogoda ducha, bo „Każdy może mieć Wersal, a nawet Windsor”, nawet jeśli to jest barakowóz czy prosta przyczepa dostosowana do potrzeb gospodarza. Tytuły są wiele mówiące: „W ramionach Obry”, „Świątynia nad rozlewiskiem strugi jeziornej”,  „Rejs ku świętych obcowaniu”. Oto raj wędkarza myślącego.

     Wiersze w równym stopniu poświęcone są rzekom, jeziorom i ludziom: Obrze Drawie, Zalewowi Bledzewskiemu i żonie –Joli , kolegom: -Staszkowi, Jurkowi, Markowi, w ogóle „kumplom”.

W programie udział wzięli:

autor książki poetyckiej „ Ludzie i rzeki, rzeki, i lidzie” – Roman Habdas,  piosenki –Oliwia Królkowska   

realizacja dźwięku i oświetlenie –Rafał Stećków,                                                                        

 aranżacja wystawy prac plastycznych –Barbara Latoszek i Ewelina Wieczorek,                 

eksponowano prace: Ewy Andryszczak z Warszawy, Włodzimierza Adamczyka z Wrocławia, Małgorzaty Pieczyńskiej z Gorzowa Wlkp., Stanisławy Sidorkiewicz z Zielonej Góry, Tomasza Błasikiewicza z Warszawy, Małgorzaty Jaromy z Białegostoku, Urszuli Kołodzioejczak z Gorzowa Wlkp.                                                                                          Scenariusz i reżyseria programu: Czesław Ganda,                                                                      kierownictwo organizacyjne:                                                                                  

 –Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Gorzowie Wlkp.                                                       

  –Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.

 Patronat Honorowy:                                                                                                                                   

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,                                                                         

 Marszałek Województwa Lubuskiego,                                                                                                                  

 Wojewoda Lubuski,                                                                                                                                            

 Rada Krajowa Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury

Projekt dofinansowano ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Miasta Gorzowa Wlkp.

                                                          Zanotowała Janina J. Jurgowiak                                                                                             zdjęcia –Teresa Erdmann

Podobne wpisy